Achtergrond

17-9-2015
​​​​​​Aan de eerste Internationale Junior Science Olympiad in Jakarta in 2004 nam Nederland niet deel. Wel aan de tweede die in 2005 wederom door Indonesië georganiseerd werd. ​Op grond van de ervaring met de deelname in 2005, is begin 2006 besloten om namens Nederland te blijven deelnemen aan deze jeugdwedstrijd voor 15-jarigen op het gebied van science en technologie.Ten behoeve van de Nederlandse deelname is daartoe de stichting Internationale Junior Science Olympiade (IJSO) opgericht. Daarbij zijn doelstellingen en afspraken notarieel vastgelegd. De stichting is namens ons land aangemeld als lid van de overkoepelende internationale organisatie.
Contactpersoon