Doelen

10-9-2015
De doelen die de initiatiefnemers (Hans Jordens - Rijksuniversiteit Groningen, Emiel de Kleijn - Radboud Universiteit Nijmegen, Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling en Johan Razenberg - Candea College) zich in september 2005 stelden zijn:
 • ​Uitdagen en stimuleren van geïnteresseerde en getalenteerde 3e klas leerlingen van havo en vwo op het gebied van science en technologie.
 • Bewustmaken van de mogelijkheden en kansen die er zijn op dit gebied. Uiteraard met de verwachting dat zich dat vertaalt in (bij hen) passende profielkeuzes van leerlingen.
 • Leerlingen van verschillende scholen met elkaar in contact brengen en de competitie aan te gaan.
 • Getalenteerde leerlingen de kans geven zich internationaal te meten en contacten op te doen.

Subdoelen:

 • Bevorderen van afstemming en samenhang binnen de bètavakken.
 • Komen tot inspirerende geïntegreerde opgaven en praktische opdrachten bij de bètavakken.
 • Een nieuwe doelgroep docenten en toa's actief betrekken bij kenniswedstrijden: de docenten en toa's die de lessen verzorgen in de leerjaren waarin de profielkeuzes worden gemaakt.
 • Keuze voor bèta op een andere manier onder de aandacht brengen (competitie mag; talent stimuleren is geen taboe meer; bèta mag leuk gevonden worden; wereldwijde aandacht voor science zichtbaar maken; landelijke en regionale publiciteit zoeken voor science en technologie, enz.).
 • Internationale contacten voor begeleiders en ondersteunende instituten onderhouden, en uitbouwen. Verder kennisnemen van elkaars curricula.
 • Een doorlopende (leer)lijn voor olympiaden en andere wedstrijden bewerkstelligen.
 • Nederland neemt deel aan diverse internationale kennis olympiades; bevorderen dat ons land met enige regelmaat zelf, breed gedragen, optreedt als gastland.​
Contactpersoon