Nationale eindronde 2017

7-4-2017

De 24 leerlingen met de hoogste scores van de toets voor de onderbouw en de 24 leerlingen met de hoogste scores voor de toets van de bovenbouw gaan door naar de eindronde. De groep van 24 uit de onderbouw bevat ten minste de vijf best scorende havisten. In de eindronde komt behalve theoretische kennis ook de praktische vaardigheid aan de orde. Uiteindelijk blijven er twee teams van zes leerlingen over, die zich kunnen gaan voorbereiden op de internationale wedstrijd in december 2017. Alle 48 leerlingen gaan met een prijsje als aandenken naar huis; voor de beste havoleerling wordt een extra prijs beschikbaar gesteld

Contactpersoon