Voorronde IJSO

17-9-2015

​​​​Alle havo- en vwo-leerlingen uit de onderbouw (t/m leerjaar 3) en bovenbouw die op 31 december 2017 ten hoogste 15 jaar zijn kunnen meedoen aan de landelijke voorronde die in 2017 plaatsvindt op 17 januari.
Het is een schriftelijke bio/na/sk-toets van 100 minuten die op de eigen school wordt afgenomen.

Er zijn dit jaar twee toetsvarianten: een voor de onderbouw en een voor de bovenbouw. Dus voor leerlingen die al een klas hoger zitten. Beide toetsen zijn opgebouwd uit vijf meerkeuzevragen en één open vraag per vakgebied. Correctie vindt plaats op de eigen school aan de hand van een bij de opgaven meegestuurd correctiemodel. Het vergt docenten een minimum aan tijd om de resultaten te controleren en in te sturen naar de organisatie. Omdat de voorronde dit schooljaar zo vroeg is, zal de leerstof van de onderbouwtoets beperkt worden en niet uitstijgen boven de stof van de derde klas. Om aan scholen die geen biologie aanbieden in de derde klas tegemoet te komen, zal bij biologie uitsluitend leerstof binnen de kerndoelen van de basisvorming getoetst worden. Voor het niveau van de bovenbouwtoets moet u denken aan de stand van zaken bij de genoemde vakken rond kerst in leerjaar vwo-4. Om in de top te kunnen eindigen is enige zelfstudie voor een derdeklasser wenselijk.
In oktober komt voor leerlingen en docenten oefenmateriaal beschikbaar op de website www.ijso-vo.nl.

Landelijke prijsuitreiking voorronde
In samenwerking met o.a. de Topsector Water en het ministerie van OCW vond op 13 februari 2017 een landelijke prijsuitreiking plaats, waarvoor zoveel mogelijk scholen die deelgenomen hebben aan de voorronde werden uitgenodigd. Op deze feestelijke prijsuitreiking werd bekend gemaakt welke twee groepen leerlingen (elk van 24) doorgaan naar de eindronde. Daarnaast was er een uitgebreid prijzenpakket zijn, niet alleen voor de leerlingen die doorgaan naar de eindronde, maar ook voor de anderen. Zo ​kregen de beste leerlingen een uniek certificaat. Ook voor uitblinkende scholen waren er prijzen.

Een foto impressie van de prijsuitreiking van de voorronde is hier te vinden en de uitslag van de voorronde is hier te downloaden.